Notice: Undefined index: redirect in /home/tydzien/domains/tydzienmalzenstwa.pl/public_html/wp-content/plugins/bb_form_7/includes/_bb_press_plugin.class.php on line 451

Zielona GA?ra

Wydarzenie Termin Miejsce Podmiot Odpowiedzialny
Kolaż " Nasze małżeństwo w obrazkach" Wtorek 7.02 g. 16.30 – 18.30 Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowe „Gaudium” Krystyna Zelek wydarzenie bezpłatne
Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla małżeństw Środa 08.02 g. 8.00- 12.30 Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowe „Gaudium” Krystyna Zelek wydarzenie bezpłatne
„Języki miłości”- mini wykład połączony z dyskusją Niedziela 12.02 g. 14.00- 15.30 Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowe „Gaudium” Krystyna Zelek wydarzenie bezpłatne
„Jacy byliśmy wczoraj, jacy jesteśmy dziś?” Niedziela 12.02 g.16.00- 18.30 Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowe „Gaudium” Krystyna Zelek wydarzenie bezpłatne

P R O G R A M:A�

Wtorek 7.02
g. 16.30 a�� 18.30 KolaA? ” Nasze maA�A?eA�stwo w obrazkach”

– zajA�cia z psychologiem/ terapeutA� KrystynA� Zelek z Centrum Terapeutyczno- Szkol. a�zGaudiuma�?
Cel:
– spA�dzenie czasu razem, w miA�ej atmosferze;
– wzmocnienie relacji maA�A?eA�skiej;
– wrA?cenie wspomnieniami do dobrych chwil i wydarzeA� w maA�A?eA�stwie
– ucieszenie siA� z tego, co siA� juA? przeA?yA�o

Uczestnicy: 5 maA�A?eA�stw, brana jest pod uwagA� kolejnoA�A� zgA�oszeA� ( telefonicznie: 693 744 349)
Koszt: bezpA�atne
KaA?de z maA�A?eA�stw zasiA�dzie przy wA�asnym stoliku. MaA�A?onkowie bA�dA� wykonywali wspA?lnie kolaA? wg proponowanych instrukcji. Jest to dobra sposobnoA�A�, A?eby porozmawiaA�. Robienie kolaA?u jest bardzo proste, a moA?e byA� rA?wnieA? A�wietnA� zabawA� i doskonale wpA�ywa na rozwijanie kreatywnoA�ci, poznawania siA� na nowo.

—————————————–

Asroda 08.02
g. 8.00- 12.30 BezpA�atne konsultacje psychologiczne dla maA�A?eA�stw
a�� konsultacje indywidualne lub par/ maA�A?eA�stw z psycholog/ terapeutA� systemowym KrystynA� Zelek z Centrum Terapeutyczno- Szkol. a�zGaudiuma�?

Cel:
– wstA�pna diagnoza trudnoA�ci w maA�A?eA�stwie
– wskazanie moA?liwoA�ci dalszych dziaA�aA�
Czas trwania konsultacji: 45 min
Uczestnicy: 6 maA�A?eA�stw, brana jest pod uwagA� kolejnoA�A� zgA�oszeA� (telefonicznie: 693 744 349)
Koszt: bezpA�atne

=======================================

Niedziela 12.02
g. 14.00- 15.30 a�zJA�zyki miA�oA�cia�?- mini wykA�ad poA�A�czony z dyskusjA�.

– spotkanie z psychologiem/ terapeutA� systemowym KrystynA� Zelek z Centrum Terapeutyczno- Szkol. a�zGaudiuma�?
Cel:
– ukazanie teorii 5 jA�zykA?w miA�oA�ci Chapmana, ktA?ra pokazuje, A?e kochaA� drugiego czA�owieka moA?na na wiele sposobA?w i mimo, A?e dwie osoby siA� kochajA�, mogA� czuA� siA� niekochane;
– odkrycie swojego dominujA�cego jA�zyka miA�oA�ci oraz jA�zyka partnera;
– przyglA�dniA�cie siA� swojemu zwiA�zki oraz bliskim relacjom zadajA�c sobie pytanie a�zCzy im jest dobrze ze mnA�? JeA�li nie, to co mogA� zmieniA�?a�?
Uczestnicy: 15 osA?b, brana jest pod uwagA� kolejnoA�A� zgA�oszeA� (telefonicznie: 693 744 349)
Koszt: bezpA�atne

——————————————————————————

Niedziela 12.02
g.16.00- 18.30
a�zJacy byliA�my wczoraj, jacy jesteA�my dziA�?a�?
– Warsztaty psychologiczne prowadzone przez psycholog/ terapeutA� KrystynA� Zelek z Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowego a�zGaudiuma�?
Cel:
– ukazanie dynamiki zwiA�zku: zmieniamy siA� my, zmieniajA� siA� nasze oczekiwania, potrzeby, zmienia siA� zwiA�zek;
– zobaczenie w tej dynamice moA?liwoA�ci oraz trudnoA�ci;
– odkrycie a�zna nowoa�? wspA?A�maA�A?onka;
Uczestnicy: 5 maA�A?eA�stw, brana jest pod uwagA� kolejnoA�A� zgA�oszeA� (telefonicznie: 693 744 349)
Koszt: bezpA�atne