Notice: Undefined index: redirect in /home/tydzien/domains/tydzienmalzenstwa.pl/public_html/wp-content/plugins/bb_form_7/includes/_bb_press_plugin.class.php on line 451

RozwA?d? Separacja? Uznanie niewaA?noA�ci maA�A?eA�stwa? Czy moA?na zapobiegaA� i gdzie szukaA� wsparcia?

Miejsce: Centrum MyA�li Jana PawA�a II, ul. Foksal 11, 1. piA�tro

Data: 14.02.2018, godz. 19:30

 

Czy kryzys musi oznaczaA� koniec? Czy paA�stwo moA?e nam pomA?c ratowaA� maA�A?eA�stwo?

Czy istnieje rozwA?d koA�cielny? Czy instytucje paA�stwowe wspierajA� tylko maA�A?onkA?w, czy takA?e rozwodnikA?w, osoby bA�dA�ce w separacji, tych, ktA?rych maA�A?eA�stwo zostaA�o uznane za niewaA?ne? Na jakA� pomoc mogA� liczyA�?A� Jak PaA�stwo moA?e zaradziA� rozwodom i separacji? Na te i wiele innych pytaA�, sprA?bujemy odpowiedzieA� wraz z naszymi goA�A�mi.

UdziaA� w debacie wezmA�

Senator Antoni SzymaA�ski– polityk, socjolog, kurator sA�dowy.

W 1977 r. ukoA�czyA� studia socjologiczne na Wydziale Nauk SpoA�ecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 37 lat wykonuje zawA?d rodzinnego kuratora sA�dowego, jest kuratorem specjalistA�.

Prowadzi aktywnA� dziaA�alnoA�A� w wielu organizacjach wspomagajA�cych rodzinA�. PeA�ni m.in. funkcjA� wiceprezesa Polskiej Federacji RuchA?w Obrony A�ycia, zrzeszajA�cej 86 organizacji prorodzinnych. Jest autorem licznych artykuA�A?w dotyczA�cych polityki spoA�ecznej. ByA� wspA?A�organizatorem miA�dzynarodowych kongresA?w: a�zO godnoA�A� macierzyA�stwaa�? (1988 r.), a�zO godnoA�A� ojcostwaa�? (1999 r.), a�zO godnoA�A� dzieckaa�? (2001 r.).

 

ks. Krzysztof MikoA�ajczuk-

W 1984 roku wstA�piA� do WyA?szego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpoczA�A� studia na Wydziale Teologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 roku uzyskaA� tytuA� zawodowy magistra teologii. W tym samym roku 2 czerwca otrzymaA� A�wiA�cenia kapA�aA�skie z rA�k abp. BolesA�awa Pylaka i rozpoczA�A� pracA� jako wikariusz w parafii A�w. JA?zefa w KraA�niku. NastA�pnie po dwA?ch latach (w 1992 roku) zostaA� mianowany wikariuszem parafii A�w. Andrzeja Boboli w Lublinie, jednoczeA�nie podjA�A� studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego w KUL uzyskujA�c w 1995 roku tytuA� zawodowy magistra prawa kanonicznego i koA�cielny stopieA� licencjata. Od 2004 roku a�� Kanonik Honorowy PrzeA�wietnej KapituA�y Archikatedralnej.

PeA�ni(A�) nastA�pujA�ce funkcje w duszpasterstwie diecezjalnym:

  • korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie;
  • notariusz Kurii Metropolitalnej w Lublinie;
  • wizytator archidiecezjalny;
  • obroA�ca wA�zA�a maA�A?eA�skiego w SA�dzie Metropolitalnym w Lublinie;
  • wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie;
  • sA�dzia w SA�dzie Metropolitalnym w Lublinie (do chwili obecnej).

 

 

 

iloA�A� miejsc ograniczona, bardzo prosimy o zapisy za pomocA� formularza:

https://goo.gl/forms/cUgryTDaUApjGF1B2