Notice: Undefined index: redirect in /home/tydzien/domains/tydzienmalzenstwa.pl/public_html/wp-content/plugins/bb_form_7/includes/_bb_press_plugin.class.php on line 451

O nas

Idea Projektu TydzieA� MaA�A?eA�stwa

 

MiA�dzynarodowy TydzieA� MaA�A?eA�stwa to spoA�eczna kampania promujA�ca szczegA?lnA�, komplementarnA� wiA�A? kobiety i mA�A?czyzny. TydzieA� MaA�A?eA�stwa odbywa siA� rA?wnolegle w 22 krajach zawszeA� w tym samym terminie: 7-14 lutego. W Polsce projekt A�zostaA� zainicjowany w 2015 r. przez Stowarzyszenie PsychologA?w ChrzeA�cijaA�skich. Od tego czasu odbyA�o siA� kilkadziesiA�t wydarzeA� o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym.

 

Cele kampanii

 

  1. Stworzenie cyklicznej tradycji, swoistego a�zfestiwalu maA�A?eA�stwaa�?, celebrowania i cieszenia siA� maA�A?eA�stwem w a�zokresie walentynkowyma�? tj 7-14.02

  2. A�Motywowanie ogA?A�u spoA�eczeA�stwa, specjalistA?w, mediA?w i osA?b publicznych do promowania znaczenia zdrowych relacji maA�A?eA�skich.

  3. Promowanie maA�A?eA�stwa jako wartoA�ci spoA�ecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania wiA�zi maA�A?eA�skiej, aby dawaA�a ona maA�A?onkom satysfakcjA� i speA�nienie.

  4. Propagowanie programA?w i inicjatyw wspierajA�cych rozwA?j relacji maA�A?eA�skich.

  5. Stworzenie okazji do pogA�A�bienia wiA�zi maA�A?eA�skiej oraz nabycie kompetencji interpersonalnych poprzez udziaA� w konferencjach, seminariach, debatach i warsztatach oraz poprzez wspA?lne, twA?rcze spA�dzenie czasu (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, sportowych, psychoedukacyjnych).

  6. Motywowanie ogA?A�u spoA�eczeA�stwa, specjalistA?w, media i osoby publiczne do promowania znaczenia zdrowych maA�A?eA�stw.

 

Ramy czasowe projektu:

 

– ciA�gA�a, caA�oroczna pomoc psychoedukacyjna dla maA�A?eA�stw i narzeczonych,

– organizacja obchodA?w a�zMiA�dzynarodowego Tygodnia MaA�A?eA�stwaa�? rokrocznie w terminie: 7-14.02.

 

Obszary dziaA�ania w ramach projektu:

 

– Psychoterapia indywidualna i maA�A?eA�ska,

 

– Mediacje maA�A?eA�skie,

 

– Poradnictwo maA�A?eA�skie (coaching),

 

– Organizacja szkoleA� i warsztatA?w dla par maA�A?eA�skich,

 

– Organizacja szkoleA� dla profesjonalistA?w (terapeutA?w, nauczycieli, doradcA?w,itd.) pracujA�cych z maA�A?eA�stwami,

 

– Organizacja konferencji poA�wiA�conych problematyce instytucji maA�A?eA�stwa oraz jego kondycji we wspA?A�czesnym A�wiecie,

 

– Propagowanie idei maA�A?eA�stwa poprzez m.in.: organizacjA� dedykowanych wydarzeA� kulturalnych, ofertA� wydawniczA� o tematyce maA�A?eA�skiej, organizacjA� wydarzeA� medialnych.

 

Partnerstwa:

 

– Integracja A�rodowisk dziaA�ajA�cych na rzecz maA�A?eA�stw w Polsce,

– WspA?A�praca z organizacjami wspierajA�cymi instytucjA� maA�A?eA�stwa poza PolskA� (w tym w ramach MiA�dzynarodowego Tygodnia MaA�A?eA�stwa)

 

Organizator Projektu:

 

Stowarzyszenie PsychologA?w ChrzeA�cijaA�skichA� zrzesza psychologA?w, psychoterapeutA?w, mediatorA?w rodzinnych, pedagogA?w, doradcA?w i coachA?w. Naszym celem jest propagowanie oraz udzielanie pomocy psychologicznej na bazie zintegrowanej koncepcji czA�owieka A�A�czA�cej wymiary: biologiczny, psychiczny, spoA�eczny i duchowy. Stowarzyszenie ma charakter ekumeniczny. JesteA�my OrganizacjA� PoA?ytku Publicznego istniejA�cA� od 1997 roku.

SerdecznieA�zapraszamy do wspA?A�pracyA�osoby, grupy, stowarzyszenia, instytucje oraz wszystkich, ktA?rzy majA� ciekawe pomysA�y na to maA�A?eA�skie A�wiA�to.