Tydzień Małżeństwa

Cele Kampanii "Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa"

1. Stworzenie cyklicznej tradycji, swoistego „festiwalu małżeństwa”, celebrowania i cieszenia się małżeństwem w „okresie walentynkowym” tj 7-14.02

2. Motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, mediów i osób publicznych do promowania znaczenia zdrowych relacji małżeńskich.

3. Promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi małżeńskiej, aby dawała ona małżonkom satysfakcję i spełnienie.

4. Propagowanie programów i inicjatyw wspierających rozwój relacji małżeńskich.

5. Stworzenie okazji do pogłębienia więzi małżeńskiej oraz nabycie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w konferencjach, seminariach, debatach i warsztatach oraz poprzez wspólne, twórcze spędzenie czasu (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, sportowych, psychoedukacyjnych)