Notice: Undefined index: redirect in /home/tydzien/domains/tydzienmalzenstwa.pl/public_html/wp-content/plugins/bb_form_7/includes/_bb_press_plugin.class.php on line 451

MaA�A?eA�ska Akademia Rozwoju

MaA�A?eA�ska Akademia Rozwoju to projekt, w ramach ktA?rego przewiduje siA� dziaA�ania majA�ce na celu podnoszenie spoA�ecznej A�wiadomoA�ci nt. reguA� zwiA�zanych z funkcjonowaniem maA�A?eA�stwa oraz narzA�dzi przyczyniajA�cych siA� do budowania trwaA�ej i satysfakcjonujA�cej relacji maA�A?eA�skiej.A�a�?Na podstawie doA�wiadczeA� lat ubiegA�ych w roku 2018 planujemy realizowaA� ofertA� warsztatA?w i wykA�adA?w w ciA�gu caA�ego roku – nie tylko podczas trwania Tygodnia MaA�A?eA�stwa 7-14.02.2018.

 

Cykl wykA�adA?w psychoedukacyjnych:

 

– Fazy A?ycia rodziny : omA?wienie specyfiki kaA?dej z faz rozwoju relacji i rodziny z pokazaniem szczegA?lych potrzeb, szans i zagroA?eA� wynikajA�cych z danego etapu.

– NamiA�tnosA�, IntymnosA�, ZaangaA?owaniea�?- BliskoA�A� Emocjonalnaa�?- RozwiA�zywanie KonfliktA?wa�?- Jak budowaA� relacje w rodzinA�a�?- W sypialni, w kuchni, pralni i w sklepie – trud codziennych obowiA�zkA?w
– Finanse (razem czy osobno)a�?- MaA�A?eA�stwo i dzieci

 

2. Cykl warsztatA?w psychoedukacyjnych (pogA�ebione tresci wykA�adowe i moA?liwosc praktycznej czesci pracy w parze maA�zeA�skiej):

 

– Komunikacjaa�?- Bliskosc (mechanizmy obronne utrudniajA�ce bliskosA�)
– JA�zyki MiA�osci
– Celebrowanie Relacji
– Konflikty i kryzysy

 

3. Organizacja serwisu internetowego popularyzujA�cej tematykA� maA�A?eA�skA� w przyjazny i lekki sposA?b: reportaA?e z inspirujA�cymi i rozpoznawalnymi medialnie maA�A?eA�stwami, blogi tematyczne na temat problemA?w maA�A?eA�skich i sposobA?w ich przeA�amywania

 

4. Ustanowienie Certyfikatu JakoA�ci a�zMaA�A?eA�stwo z KlasA�a�? przyznawane adeptom szkoleA� i warsztatA?w realizowanych w ramach projektu

 

5. Ustanowienie szczegA?lnych wyrA?A?nieA� dla dA�ugoletnich i wzorcowych maA�A?eA�stw (statuetki a�zWzorowe MaA�A?eA�stwoa�? / a�zMaA�A?eA�stwo z MiA�oA�ciA�a�? wrA�czane podczas finaA�owej gali Tygodnia MaA�A?eA�stwa)

 

6. Organizacja wydarzeA� kulturalnych w trybie caA�orocznym w tym m.in. a�zMaA�A?eA�skie Wieczorya�?, a�zZe SztukA� w MaA�A?eA�stwiea�? , a�zBiznes i MaA�A?eA�stwoa�? przy zaangaA?owaniu A�rodowisk twA?rczych